Als ouder van een kind in groep 4 wil je graag weten wat je kind dit jaar allemaal gaat leren. Kinderen in groep 4 leren heel veel nieuwe dingen bij. Nadat ze in groep 3 hebben leren lezen en schrijven, zal het lezen naar een dieper level worden getrokken. Technisch lezen maakt langzaam meer plaats voor studerend of begrijpend lezen. Ook het rekenonderwijs gaat de diepte in. De getallen worden groter, de bewerkingen moeilijker.

Om te controleren hoe de kinderen het in groep 4 doen, neemt de basisschool toetsen af. Deze toetsen worden in een leerlingvolgsysteem bijgehouden en geven een goed overzicht van de resultaten die kinderen boeken.
Deze website informeert optimaal over de gang van zaken omtrent het leren in groep 4

Belangrijk om te weten

Een aantal zaken is erg belangrijk om te weten als je kind naar groep 4 gaat. Zo worden de Cito-toetsen, de toetsen waar we het in de inleiding al over hadden, afgenomen op twee momenten in het jaar. Namelijk aan het begin (midden) en aan het eind (eind). Deze toetsen worden onderscheiden door Midden en Eind, ook wel M4 als E4.

De inhoud van de toetsen is nagenoeg hetzelfde, behalve dan dat kinderen een half jaar meer onderwijs hebben genoten en de stof dus wat moeilijker zal zijn.

De Cito-toetsen worden afgenomen voor vakken als rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Scores kunnen met ouders worden besproken, maar gebeurt niet altijd.